×
logo
pomiary
logo

Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza we Wrocławiu

W dniach 24 lutego - 1 marca 2015 Dolnośląski Alarm Smogowy wykonał na Biskupinie niezależne pomiary zapylenia powietrza. Badanie wykazało przekroczenia normy dziennej dla pyłu zawieszonego PM10. W dniu 26 lutego średnie stężenie dobowe wynosiło 69 µg/m3, 27 lutego 100 µg/m3, a 28 lutego 50 µg/m3 (dane z pierwszego i ostatniego dnia pomiarów są niepełne).

Dla pyłu zawieszonego PM10 prawo UE [1] określa normę dzienną na poziomie 50 µg/m3. Co ważne, norma dzienna nie może być przekroczona więcej niż przez 35 dni w roku. W roku 2014 takich dni we Wrocławiu było 104 [2]. Dotyczy to przede wszystkim sezonu grzewczego i oznacza, że przez blisko trzy i pół miesiąca naruszane było nasze prawo do czystego powietrza!

Średnie dobowe stężenie PM10 [µg/m3] w dniach 25.02-28.02.2015
Biskupin - dane DAS, pozostałe - dane WIOŚ

Zanieczyszczenie powietrza na Biskupinie w dniu 27 lutego (100 µg/m3) było wyższe niż w Nowej Rudzie (94 µg/m3), uznawanej za najbardziej zapylone miasto na Dolnym Śląsku.

Warto zauważyć, że dane z Biskupina[3] różnią się od danych ze stacji Karłowice[4] (stacja i tła miejskiego, zlokalizowanaej na wybul. Conrada-Korzeniowskiego), która to jako jedyna w mieście na bieżąco mierzy i informuje o stężeniu pyłówpyłu PM10. Tylko w dniu 26 marca wyniki były identyczne na obu stanowiskach. Dostępne online dane pokazujące odczyty tylko z jednego punktu pomiarowego w mieście nie mogą zatem stanowić dla wszystkich mieszkańców rzetelnego źródła informacji o stanie zanieczyszczenia powietrza.

Warto też zwrócić uwagę, iż zanieczyszczenie powietrza na Biskupinie w dniu 27 lutego (100 µg/m3) było wyższe niż w Nowej Rudzie (94 µg/m3), uznawanej za najbardziej zapylone miasto na Dolnym Śląsku (dane z 24 lutego są niepełne).

Średnie godzinowe stężenie PM10 [µg/m3] w dniu 27.02.2015
Biskupin - dane DAS, Karłowice - dane WIOŚ

Dolnośląski Alarm Smogowy wykonał niezależne pomiary na Biskupinie:

 1. Ponieważ na Biskupinie obecnie nie prowadzi się pomiarów pyłu PM10.
  Co prawda w Obserwatorium Meteorologicznym Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi się i publikuje na bieżąco wyniki pomiarów stężeniań pyłu PM2,5[5], , lecz dane te nie są archiwizowane. Co jednak najważniejszeniemniej, ; dla pyłu zawieszonego PM2,5 unijna Dyrektywa CAFE przewiduje jedynie roczną wartość dopuszczalną  roczną – 25 µg/m3. Ponieważ prawo UE nie określa dziennej wartości dopuszczalnej dla PM2,5, nie zostały również przyjęte progi informowania i alarmowy[6].
 2. Aby pokazać, że we Wrocławiu jest zbyt mało automatycznych stacji monitorujących jakość powietrza.
  Obecnie bieżące wyniki pomiarów stężenia pyłówpyłu PM10 we Wrocławiu podaje na bieżąco jedynie stacja na ul. Conrada-Korzeniowskiego. Ponadto działa automatyczna stacja na ul. Wiśniowej, lecz mierzy jedynie stężenia pyłuów PM2,5. To naszym zadaniem zdecydowanie za mało. [KRAKÓW?]Dla porównania w Krakowie[7] stężenia pyłu PM10 i PM2,5 pokazują trzy automatyczne stacje pomiarowe.
 3. Aby pokazać, że dostęp do informacji i przełożenie odczytów naukowych danych na przystępny język są ciągle wyzwaniem.
  We Wrocławiu bardzo brakuje rzetelnego informowania społeczeństwa podaje się poziomów o zanieczyszczeniua powietrza – np. komunikatów na tablicach informacyjnych, czy podawanych do publicznej wiadomości wraz na przykład z prognozą pogody, czy w lokalnychmi wiadomościach (np. wraz z prognozą pogody)mi. Czyż informacja ta nie jest ważniejsza, niż na przykład lokalizacja fotoradarów Straży Miejskiej? Przecież wszyscy oddychamy powietrzem.

Wiedza w społeczeństwie na temat problemu z jakością powietrza jest niska, jak pokazały nasze badania opinii publicznej8. Trudno się dziwić temu stanowi rzeczy; wszak mało kto wie o istnieniu Systemu Monitoringu Powietrza, niewielu jest zapewne w stanie zrozumieć dane publikowane na stronie WIOŚ9, braków w informowaniu społeczeństwa nie zastąpią też aplikacje10 na smartfony, gdyż wszystko to wymaga świadomości problemu i czynnego poszukiwania informacji. Świadomość tą powinny kształtować środki masowego przekazu, czy kampanie edukacyjne, zaś rozpowszechniane informacje powinny być dostarczane podawane w sposób przystępnyzrozumiały dla każdego. i nie wymagający poszukiwania (np. w formie dodatku do prognozy pogody).


 1. Dyrektywa CAFE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy
 2. Dane ze stacji Wrocław-Karłowice Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 3. Stacja zlokalizowana przy ul. Kazimierskiej na wysokości 5m (balkon), urządzenie DustTrack II Aerosol Monitor
 4. http://air.wroclaw.pios.gov.pl/
 5. http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/nasze-powietrze
 6. Wytyczne WHO dla PM2,5 mówią o normie rocznej na poziomie 10 µg/m3 oraz dziennej 25 µg/m3.
 7. http://213.17.128.231/dane-pomiarowe/automatyczne/parametr/pm2.5/stacje/202-211-242/dzienny/23.03.2015

informacje

W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po raz kolejny zapytano (...)
W dniach 27 lutego 2020 r.  - 5 marca 2020 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Sokołowsko  (...)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Dolnośląski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię pomiarów pyłomierzem na Dolnym Śląsku i zaprasza Rady Osiedli do stworzenia stałych punktów pomiarowych na (...)
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw (...)
Napisał dla nas- Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego tekst pan Witold Gorączko, geograf i klimatolog. Traktuje o mało znanym i jak sądzę rozpoznanym (...)
Do celów grzewczych wykorzystywane są m.in plastiki, opakowania z tworzyw, stare meble, ramy okienne, olej przepracowany. Problem spalania odpadów jest (...)
więcej
2016-11-16
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-02
Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą (...)
2016-09-30
Who's to blame for bad air?
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-20
Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody
2016-09-13
Śląskie: ponad 1,5 tys. wniosków na rzecz ograniczenia niskiej emisji (...)
2016-08-05
Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku
2016-07-23
[Program ochrony powietrza] (...)
2016-07-23
Zdzisław Kuczma nie odpuszcza. Sypią się kolejne doniesienia do prokuratury
2016-07-23
W Polsce nie ma czym oddychać
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-12
Proszą papieża o pomoc w rozwiązaniu problemu smogu w Krakowie
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-23
We wtorek składamy podpisy pod apelem o uchwałę antysmogową.
2016-05-23
Wrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację (...)
2016-05-17
Zadośćuczynienie za zanieczyszczone powietrza
2016-05-17
Katowice. Obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza
2016-04-27
Zakaz wyjścia z przedszkoli, gdy jest smog
2016-03-28
Gorzów Wlkp. 13 mln zł na realizację programu "Kawka" w (...)
2016-03-24
Rabka-Zdrój: Burzliwa dyskusja o zanieczyszczeniu powietrza w gminie
2016-03-22
ODPOWIEDZIALNE WŁADZE ŹLE INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW O SMOGU
2016-03-18
POLSKA CZERWONĄ WYSPĄ NA MAPIE EUROPY
2016-02-05
Raport PAS: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza (...)
2016-02-04
Wkrótce uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku?
2016-02-02
Będzie zakaz palenia węglem i drewnem na Dolnym Śląsku?
2016-01-29
Wrocławscy radni chcą walczyć ze smogiem.
2016-01-29
Rafał Dutkiewicz pisze do marszałka w sprawie walki ze smogiem. (...)
2016-01-26
Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu
2016-01-16
Zakaz spalania węgla w Krakowie
2016-01-13
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
2016-01-11
Smog to nie tylko Kraków, w Zakopanem źle od paru (...)
2016-01-08
Raport GIOŚ przedstawiający zanieczyszczenie powietrza
2015-12-18
Opolska firma walczy o czystsze powietrze
2015-12-11
Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze (...)
2015-12-11
Uchwała antysmogowa dla Krakowa
2015-12-04
Czyste powietrze na Święta
2015-11-25
Opłatą smogową w turystę?
2015-11-20
Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU
2015-11-19
Śląskie: Wspólnym głosem za czystym powietrzem
2015-11-13
Czy Polacy mają żelazne płuca?
2015-11-07
Alarm! Smog we Wrocławiu. Prezydent prosi o pomoc straż
2015-11-04
Lepiej plakatem w smog, niż milczeć o ludziach do (...)
2015-11-02
W Dzień Zaduszny o duszącym problemie
2015-10-30
Solidarność apeluje: nie zniszczyć rynku węgla opałowego
2015-10-30
Wyniki konkursu na plakat Plakatem w Smog
2015-10-15
Sowa: więcej światła, mniejsze rachunki za prąd w Krakowie
2015-10-11
Walka z niską emisją na Śląsku
2015-10-07
Prezydent podpisał ustawę antysmogową – jest nadzieja na czyste powietrze!
2015-10-05
Wyjście smoga w Rybniku
2015-09-26
Wrocław: Konferencja EKOWYZWANIA
2015-09-12
Obywatele apelują do prezydenta o podpisanie ustawy antysmogowej
2015-09-03
Konkurs na plakat
2015-08-18
Wrocław: Kolejna KAWKA
2015-08-04
Francja: Raport Senatu - Zanieczyszczenie powietrza kosztuje Francję 100 miliardów (...)
2015-07-12
Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2015-05-25
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO (...)
2015-05-12
Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące (...)
2015-05-11
Inauguracja *Pracowni miast*
2015-05-11
WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld (...)
2015-05-04
Wrocław ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Zazieleńmy go! [ROZMOWA]
2015-04-27
Nie dajmy się zadymić
2015-04-23
Coraz więcej samorządów decyduje się na ekologiczne pojazdy w transporcie (...)
2015-04-20
Prawo do oddychania czystym powietrzem? Jeszcze nie teraz
2015-04-20
Eksperci: Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści atmosfery
2015-04-08
Czy polskie kominy muszą truć?
2015-04-02
Jak świat walczy ze smogiem
2015-03-26
Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów (...)
2015-03-20
Cieplice - Zdrój czy Cieplice -Truj?
2015-03-05
Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld (...)
2015-02-11
Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i (...)
2015-02-09
Jak pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją?
2015-02-09
Minister Gospodarki ignoruje konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce (...)
2015-01-29
Strzeżcie się truciciele! Namierzymy was wszędzie!
2015-01-23
Żyjesz we Wrocławiu? To życie będzie aż o 28 (...)
2014-10-25
Weź głeboki Oddech

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl