×
logo
pomiary
logo

Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku

Konferencja organizowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.

W dniu 26 lipca odbyła się konferencja „Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku” organizowana przez Instytut Rozwoju Terytorialnego.  Spotkali się na niej przedstawiciele gmin i starostw regionu, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, a także zainteresowani mieszkańcy. Ponad 90 osób wysłuchało 9 referatów, których wspólnym mianownikiem było zanieczyszczenie powietrza i trwające prace nad przygotowaniem uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, który zapowiedział, że powołany przez niego Zespół do spraw czystego powietrza powinien do końca roku przedłożyć rekomendacje dla uchwały antysmogowej. Zgodnie z art. 96 Prawo Ochrony Środowiska uchwała może określać obszar, rodzaje paliwa stałego dopuszczone do spalania, standardy emisyjne dla kotłów i pieców na paliwo stałe, a także rodzaje podmiotów, których dotyczy przepis. Jest to działanie konieczne, gdyż dolnośląskie miasta i wsie mają wielki problem z niską emisją, czyli spalinami z domowych urządzeń grzewczych. To właśnie mieszkańcy, a nie wielkie fabryki, czy zakłady produkcyjne zanieczyszczają dziś najbardziej powietrze. Dzieje się tak dlatego, gdyż od 12 lat w Polsce nie obowiązują żadne normy na paliwa oraz urządzenia grzewcze.
Konferencję otworzyła prezentacja dotycząca zagadnienia jakości powietrza na Dolnym Śląsku. Pani Barbara Kwiatkowska – Szygulska z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pokazała na podstawie wieloletnich badań, że problem z powietrzem zanieczyszczonym pyłem PM10 i rakotwórczym benzoapirenem ma cały nasz region (w tym uzdrowiska). Niechlubnym rekordzistą jest tu Nowa Ruda, z najwyższym przekroczeniem normy benzoapirenu w kraju. Pył PM2,5 najbardziej truje w Legnicy, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Bogatyni i Kłodzku. Z dwutlenkiem azotu (zanieczyszczeniem pochodzącym głównie z aut) największy problem ma Wrocław, zaś z arsenem pochodzącym z hut – Legnica, Głogów i okolice.

Odpowiadając na prośby płynące od gmin, pani Szygulska zapowiedziała, że zgodnie z harmonogramem WIOŚ, mobilne stacje monitoringu jakości powietrza w kolejnych latach będą ustawiane w następujących miejscowościach: 2016 rok: Szklarska Poręba, Polanica-Zdrój, Lubin (PM10); 2017 rok: Bolesławiec, Kudowa-Zdrój; 2018 rok: Lubań, Lądek-Zdrój; 2019 rok: Jawor, Duszniki-Zdrój; 2020 rok: Środa Śląska, Kamienna Góra.

Pani Szygulska odniosła się również do kontroli Programów Ochrony Powietrza, która odbywała się w latach 2015-2016 we Wrocławiu, Oławie i Oleśnicy. Tylko Wrocław złożył sprawozdanie z terminie, zaś stopień realizacji Programów jest wszędzie niewielki.

Wpływ wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, zarówno w ujęciu krótkoterminowym jak i długoterminowym, przybliżony został w referacie dr Anny Gładkiej z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na podstawie badań naukowych widać, iż niska emisja z pieców węglowych prowadzi do wielu śmiertelnych chorób, i jest szczególnie niebezpieczna dla zdrowia dzieci, także tych nienarodzonych. W samym tylko Wrocławiu z powodu smogu żyje się o 1 rok krócej, rocznie w mieście umiera przedwcześnie ok 500 mieszkańców, co stanowi 9% naturalnej śmiertelności. W skali Polski mówi się już o ok. 45.000 ofiar śmiertelnych smogu.

Kolejną prezentację wygłosił Aleksander Marek Skorupa – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mówiąc o możliwościach finansowania zadań z zakresu ochrony atmosfery przez WFOŚiGW we Wrocławiu, wspomniał również o zlikwidowanym przez NFOŚiGW programie KAWKA, z którego wiele gmin finansowało (lub chciało finansować) wymianę starych pieców.
Z kolei Sławomir Sobieszek – Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO, Departament Funduszy Europejskich, przedstawił możliwości finansowania przedsięwzięć ograniczających niską emisję oraz wspierających efektywność energetyczną w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jak zmienić świadomość problemu w społeczeństwie i dlaczego jest to konieczne, mówił Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Zaprezentował on między innymi wyniki badań opinii publicznej, które jasno wskazują na brak dostatecznej świadomości społecznej problemu niskiej emisji (jej pochodzenia i skutków) na terenie Dolnego Śląska. Wnioski płynące z badań są jednoznaczne: działania edukacyjne prowadzone we Wrocławiu skutkują wzrostem świadomości problemu i większą presją na władze miasta. Konieczna jest edukacja zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, zwiększenie dostępu do informacji różnymi kanałami, uwrażliwienie dyrektorów przedszkoli na stan jakości powietrza, ale także zmiany systemowe – Smolnicki wskazał tutaj mocno zawyżone, w stosunku do norm panujących w innych krajach Unii, polskie poziomy alarmowania i informowania społeczeństwa o smogu.

W kolejnym wystąpieniu dr Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, przedstawił  rekomendacje działań na rzecz poprawy jakości powietrza, wypracowane w ramach powołanego przez Marszałka Zespołu ds. czystego powietrza. Działania te zostały podzielone na 7 pól tematycznych. W odniesieniu do kwestii obszaru, na jakim miałaby obowiązywać uchwała, rekomendowane jest objęcie gmin, które wyraziły wolę skorzystania z uchwały antysmogowej, lub w których dochodzi do znacznych przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń.

Anna Klimkiewicz z Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaprezentowała wstępne propozycje klauzul uchwały wynikającej z regulacji art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego. Odnośnie obszaru obowiązywania uchwały, stwierdziła, że najbardziej słusznym wydaje się podejmowanie jej dla poszczególnych gmin, lub kilku sąsiednich gmin o podobnych cechach geograficznych, lub uwarunkowaniach społecznych oraz podobnym stanie jakości powietrza. Pani Klimkiewicz omówiła także art. 96 ustawy POŚ, który wszedł w życie w zeszłym roku.
Kolejny referat wygłosiła gościnnie pani Blanka Romanowska z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przybliżając zebranym stan prac nad projektem uchwały antysmogowej na Śląsku. Zgodnie z wolą tamtejszego Marszałka uchwała antysmogowa powinna objąć teren całego województwa śląskiego, gdyż całe województwo jest objęte Programem Ochrony Powietrza i, podobnie jak na Dolnym Śląsku, na całym obszarze notowane są przekroczenia zanieczyszczenia powietrza. Pani Romanowska mówiła między innymi także o ankiecie przeprowadzonej wśród gmin (89% uczestniczyło, ponad połowa z nich wyraża wolę wprowadzenia ograniczeń), o pracach Zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji powołanego w Urzędzie Marszałkowskim, jak również o roli województwa Śląskiego w projekcie LIFE.

Na zakończenie wyniki badania ankietowego dolnośląskich gmin przedstawił Radosław Lesisz z Instytutu Rozwoju Terytorialnego. W ankiecie wzięło udział 80% wszystkich gmin, z czego 1/3 opowiedziała się za objęciem terenu gminy w uchwale antysmogowej. Łącznie 52 gminy ze 169 opowiadają się „za”, przy czym część gmin wyrażających wolę przystąpienia do uchwały, obwarowała to dostępnością środków zewnętrznych na wymianę starych pieców, czy termomodernizację. Wiele wskazywało również na konieczność narzucenia norm na paliwa stałe (węgiel i drewno) oraz urządzenia do ich spalania (piece, kotły, kominki).


Radosław Lesisz

Więcej / doniesienia medialne:
https://irt.wroc.pl/aktualnosc-391-konferencja_razem_dla_czystego.html - do pobrania prezentacje oraz mapa gmin obecnych na konferencji
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/56528/Walki-ze-smogiem-ciag-dalszy
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20453910,dolnoslaskie-gminy-chca-uchwaly-antysmogowej.html
http://www.wroclaw.tvp.pl/26299962/czas-na-dzialanie-ws-smogu-poki-nie-jest-za-pozno
http://www.umwd.dolnyslask.pl/aktualnosc/single-view/artykul/razem-dla-czystego-powietrza-na-dolnym-slasku-1/

informacje

W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po raz kolejny zapytano (...)
W dniach 27 lutego 2020 r.  - 5 marca 2020 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Sokołowsko  (...)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Dolnośląski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię pomiarów pyłomierzem na Dolnym Śląsku i zaprasza Rady Osiedli do stworzenia stałych punktów pomiarowych na (...)
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw (...)
Napisał dla nas- Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego tekst pan Witold Gorączko, geograf i klimatolog. Traktuje o mało znanym i jak sądzę rozpoznanym (...)
Do celów grzewczych wykorzystywane są m.in plastiki, opakowania z tworzyw, stare meble, ramy okienne, olej przepracowany. Problem spalania odpadów jest (...)
więcej
2016-11-16
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-02
Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą (...)
2016-09-30
Who's to blame for bad air?
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-20
Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody
2016-09-13
Śląskie: ponad 1,5 tys. wniosków na rzecz ograniczenia niskiej emisji (...)
2016-08-05
Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku
2016-07-23
[Program ochrony powietrza] (...)
2016-07-23
Zdzisław Kuczma nie odpuszcza. Sypią się kolejne doniesienia do prokuratury
2016-07-23
W Polsce nie ma czym oddychać
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-12
Proszą papieża o pomoc w rozwiązaniu problemu smogu w Krakowie
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-23
We wtorek składamy podpisy pod apelem o uchwałę antysmogową.
2016-05-23
Wrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację (...)
2016-05-17
Zadośćuczynienie za zanieczyszczone powietrza
2016-05-17
Katowice. Obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza
2016-04-27
Zakaz wyjścia z przedszkoli, gdy jest smog
2016-03-28
Gorzów Wlkp. 13 mln zł na realizację programu "Kawka" w (...)
2016-03-24
Rabka-Zdrój: Burzliwa dyskusja o zanieczyszczeniu powietrza w gminie
2016-03-22
ODPOWIEDZIALNE WŁADZE ŹLE INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW O SMOGU
2016-03-18
POLSKA CZERWONĄ WYSPĄ NA MAPIE EUROPY
2016-02-05
Raport PAS: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza (...)
2016-02-04
Wkrótce uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku?
2016-02-02
Będzie zakaz palenia węglem i drewnem na Dolnym Śląsku?
2016-01-29
Wrocławscy radni chcą walczyć ze smogiem.
2016-01-29
Rafał Dutkiewicz pisze do marszałka w sprawie walki ze smogiem. (...)
2016-01-26
Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu
2016-01-16
Zakaz spalania węgla w Krakowie
2016-01-13
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
2016-01-11
Smog to nie tylko Kraków, w Zakopanem źle od paru (...)
2016-01-08
Raport GIOŚ przedstawiający zanieczyszczenie powietrza
2015-12-18
Opolska firma walczy o czystsze powietrze
2015-12-11
Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze (...)
2015-12-11
Uchwała antysmogowa dla Krakowa
2015-12-04
Czyste powietrze na Święta
2015-11-25
Opłatą smogową w turystę?
2015-11-20
Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU
2015-11-19
Śląskie: Wspólnym głosem za czystym powietrzem
2015-11-13
Czy Polacy mają żelazne płuca?
2015-11-07
Alarm! Smog we Wrocławiu. Prezydent prosi o pomoc straż
2015-11-04
Lepiej plakatem w smog, niż milczeć o ludziach do (...)
2015-11-02
W Dzień Zaduszny o duszącym problemie
2015-10-30
Solidarność apeluje: nie zniszczyć rynku węgla opałowego
2015-10-30
Wyniki konkursu na plakat Plakatem w Smog
2015-10-15
Sowa: więcej światła, mniejsze rachunki za prąd w Krakowie
2015-10-11
Walka z niską emisją na Śląsku
2015-10-07
Prezydent podpisał ustawę antysmogową – jest nadzieja na czyste powietrze!
2015-10-05
Wyjście smoga w Rybniku
2015-09-26
Wrocław: Konferencja EKOWYZWANIA
2015-09-12
Obywatele apelują do prezydenta o podpisanie ustawy antysmogowej
2015-09-03
Konkurs na plakat
2015-08-18
Wrocław: Kolejna KAWKA
2015-08-04
Francja: Raport Senatu - Zanieczyszczenie powietrza kosztuje Francję 100 miliardów (...)
2015-07-12
Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2015-05-25
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO (...)
2015-05-12
Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące (...)
2015-05-11
Inauguracja *Pracowni miast*
2015-05-11
WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld (...)
2015-05-04
Wrocław ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Zazieleńmy go! [ROZMOWA]
2015-04-27
Nie dajmy się zadymić
2015-04-23
Coraz więcej samorządów decyduje się na ekologiczne pojazdy w transporcie (...)
2015-04-20
Prawo do oddychania czystym powietrzem? Jeszcze nie teraz
2015-04-20
Eksperci: Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści atmosfery
2015-04-08
Czy polskie kominy muszą truć?
2015-04-02
Jak świat walczy ze smogiem
2015-03-26
Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów (...)
2015-03-20
Cieplice - Zdrój czy Cieplice -Truj?
2015-03-05
Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld (...)
2015-02-11
Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i (...)
2015-02-09
Jak pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją?
2015-02-09
Minister Gospodarki ignoruje konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce (...)
2015-01-29
Strzeżcie się truciciele! Namierzymy was wszędzie!
2015-01-23
Żyjesz we Wrocławiu? To życie będzie aż o 28 (...)
2014-10-25
Weź głeboki Oddech

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl