×
logo
pomiary
logo

Opolska firma walczy o czystsze powietrze

Kilka dni po publikacji najnowszego raportu Europejskiej Agencji Środowiska o jakości powietrza w UE, z którego wynika, że powietrze w Polsce należy do najbrudniejszych w całej Unii, ECO SA podsumowuje realizację programu KAWKA

Celem programu jest poprawa jakości środowiska w najbardziej zanieczyszczonych miastach w Polsce. Na przykładzie Opolszczyzny widać, że program jest skutecznym narzędziem w walce o czyste środowisko – ograniczy emisję pyłów w regionie o blisko 18 ton rocznie, dzięki niemu lokatorzy ponad 500 lokali pozbędą się pieców węglowych, zlikwidowane zostaną też cztery nieekologiczne kotłownie.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA”, skierowany jest do mieszkańców miast powyżej 5 tys. mieszkańców (w dwóch pierwszych edycjach programu liczba ta wynosiła 10 tys. mieszkańców), w których przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Celem programu jest poprawa jakości powietrza, głównie poprzez wyeliminowanie z niego groźnych dla zdrowia cząstek pyłów PM2,5, PM10 oraz CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Podstawowym narzędziem programu jest dotacja NFOŚiGW w wysokości do 45 proc. kosztów likwidacji indywidualnych kotłowni i palenisk węglowych oraz zastąpienia ich Ciepłem Systemowym, bądź innym efektywnym ekologicznie źródłem ogrzewania. Nawet drugie tyle dołożyć mogą z własnych środków, tj. w formie udzielonych dotacji i pożyczek Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), odpowiadające za wdrożenie programu na swoim terenie. Jak łatwo policzyć, łączna kwota dofinansowania może wynieść nawet do 90 proc. wszystkich kosztów kwalifikowalnych, czyli w przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej, nakładów na instalację odbiorczą w budynku i w poszczególnych mieszkaniach, węzeł cieplny oraz przyłącze ciepłownicze.

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA już na początku 2013 roku włączyła się w realizację programu KAWKA w województwie opolskim. Współpracując z WFOŚiGW w Opolu udało się stworzyć spółce sprawne mechanizmy funkcjonowania programu, który w tamtym czasie ciągle się jeszcze rozwijał. Na terenie województwa użytkownicy budynków, gdzie stosowano ogrzewanie węglowe mogli liczyć na wsparcie w wysokości do 55 proc. kosztów kwalifikowalnych przekazywane w formie dotacji (NFOŚiGW – 45 proc., WFOŚiGW Opole – 10 proc.) oraz 35 proc. w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez WFOŚiGW.

- Nabór wniosków do programu został ogłoszony w maju 2013 roku. Kilka miesięcy wcześniej rozpoczęliśmy jednak kampanię informacyjną mającą na celu wytypowanie budynków, które posiadają ogrzewanie węglowe, a ich mieszkańcy bądź użytkownicy są zainteresowani przyłączeniem do sieci ciepłowniczej. Główną osią kampanii były spotkania z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych oraz klientami instytucjonalnymi - mówi Wiesław Chmielowicz, prezes ECO SA.

Podczas rozmów okazało się, że choć zainteresowanie programem jest duże, to na drodze stoi szereg wyzwań. Największym okazał się brak środków finansowych po stronie odbiorców. Mimo, iż KAWKA oferuje korzystne instrumenty wsparcia w postaci 55 proc. bezzwrotnej dotacji i 35 proc. preferencyjnej pożyczki, pozostałe 10 proc. wciąż jest często zbyt dużą kwotą dla wspólnot mieszkaniowych. Ponadto duża część zasobów mieszkalnych ogrzewanych piecami węglowymi to lokale komunalne. Ich lokatorzy, niebędący właścicielami mieszkań, w wielu przypadkach nie znajdowali uzasadnienia w partycypacji w nakładach inwestycyjnych, co powodowało konieczność zaangażowania finansowego ze strony gminy (właściciela nieruchomości). Jeszcze innym zagadnieniem, z którym należało się zmierzyć był wzrost kosztów ogrzewania lokali, w których stosowano węglowe źródła ogrzewania. Choć Ciepło Systemowe w opolskich miastach należy do najtańszych w kraju, to wciąż koszt ogrzewania węglowego jest niższy.

Kolejną barierą, na którą napotykano podczas spotkań z mieszkańcami był brak porozumienia oraz wzajemnego zaufania do siebie lokatorów, które często prowadziły do paraliżu decyzyjnego. Mieszkańcy obawiali się inwestowania w części wspólne oraz sytuacji, w której ich sąsiedzi celowo nie dogrzewają swoich mieszkań korzystając z ciepła przenikającego przez ściany sąsiednich pomieszczeń. - Między innymi z tego powodu istotne było m.in. wyjaśnienie zasad przeprowadzania rozliczeń za energię cieplną, co uspokoiło wielu niezdecydowanych –dodaje Wiesław Chmielowicz.

Ostatecznie, po kilkudziesięciu spotkaniach i niezliczonej liczbie negocjacji ECO SA złożyła wniosek o dotację – zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji programu. Łączna kwota dotacji przeznaczona dla klientów spółki na wykonanie węzłów cieplnych i instalacji wewnętrznej wynosi
6 milionów złotych. Dotacja obejmuje przyłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidację pieców węglowych w 96 obiektach z Opola, Strzelec Opolskich i Kluczborka. Realizacja wszystkich inwestycji planowana jest do grudnia 2017 doku.

- Do października bieżącego roku zostały zakończone inwestycje w 23 obiektach, w których zlikwidowano 111 pieców pokojowych i 2 kotłownie węglowe. Dzięki temu rocznie do atmosfery wydostanie się 3,8 tony pyłu mniej. Wypłacona do tej pory dla Odbiorców dotacja na ten cel wyniosła 1,17 miliona złotych – dodaje Prezes ECO SA. – A to dopiero początek, bo na skutek realizacji wszystkich zaplanowanych zadań uzyskany będzie efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji pyłów o 17,9 tony rocznie, lokatorzy ponad 500 lokali mieszkalnych pozbędą się nieefektywnych źródeł węglowych oraz zlikwidowane zostaną 4 nieekologiczne kotłownie.

Poza efektem ekologicznym, który jest najważniejszy, nie należy zapominać o efekcie gospodarczym. Łączna wartość realizowanych przez ECO SA i jej Klientów dwóch edycji „Kawki” to blisko 15 milionów złotych. Jest to kwota, która podzielona zostanie pomiędzy wykonawców instalacji, węzłów i przyłączy, co nie pozostaje bez wpływu na lokalną gospodarkę i rynek pracy.

- Czy program KAWKA oznacza faktyczne, pozytywne efekty dla mieszkańców miast? Czy blisko 18 ton pyłu mniej w powietrzu każdego roku to dużo? Od odpowiedzi na to ostatnie pytanie zależy ostateczna ocena programu. Dla nas nie mają znaczenia napotkane trudności, nie mają znaczenia setki godzin spędzonych przy wdrażaniu i realizacji programu. Liczy się efekt, a efektem jest wyraźnie czystsze powietrze, którym oddychają mieszkańcy. Dzięki wspólnym wysiłkom opolskiego WFOŚiGW, ECO SA oraz Odbiorców ciepła, Opole i całe województwo już teraz cieszy się czystszym powietrzem, wygodniejszym ogrzewaniem i dobrym samopoczuciem – podsumowuje Wiesław Chmielowicz.

Co musimy wiedzieć o pyle?

Pyły zawieszone (PM10 oraz PM 2,5) to zanieczyszczenia powietrza składające się z mieszaniny cząstek stałych oraz ciekłych, zawieszonych w powietrzu. Średnica cząstek pyłu PM10 wynosi około 1/10 średnicy ludzkiego włosa. Cząstki pyłu PM 2,5 są jeszcze mniejsze. Tak mały rozmiar umożliwia im łatwe wnikanie do płuc, co może powodować nawet raka płuc.  Za emisję tych zanieczyszczeń w dużej mierze odpowiada spalanie węgla w domowych piecach i kotłach.

Katarzyna Dobosiewicz
Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

informacje

W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po raz kolejny zapytano (...)
W dniach 27 lutego 2020 r.  - 5 marca 2020 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Sokołowsko  (...)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Dolnośląski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię pomiarów pyłomierzem na Dolnym Śląsku i zaprasza Rady Osiedli do stworzenia stałych punktów pomiarowych na (...)
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw (...)
Napisał dla nas- Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego tekst pan Witold Gorączko, geograf i klimatolog. Traktuje o mało znanym i jak sądzę rozpoznanym (...)
Do celów grzewczych wykorzystywane są m.in plastiki, opakowania z tworzyw, stare meble, ramy okienne, olej przepracowany. Problem spalania odpadów jest (...)
więcej
2016-11-16
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-02
Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą (...)
2016-09-30
Who's to blame for bad air?
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-20
Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody
2016-09-13
Śląskie: ponad 1,5 tys. wniosków na rzecz ograniczenia niskiej emisji (...)
2016-08-05
Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku
2016-07-23
[Program ochrony powietrza] (...)
2016-07-23
Zdzisław Kuczma nie odpuszcza. Sypią się kolejne doniesienia do prokuratury
2016-07-23
W Polsce nie ma czym oddychać
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-12
Proszą papieża o pomoc w rozwiązaniu problemu smogu w Krakowie
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-23
We wtorek składamy podpisy pod apelem o uchwałę antysmogową.
2016-05-23
Wrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację (...)
2016-05-17
Zadośćuczynienie za zanieczyszczone powietrza
2016-05-17
Katowice. Obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza
2016-04-27
Zakaz wyjścia z przedszkoli, gdy jest smog
2016-03-28
Gorzów Wlkp. 13 mln zł na realizację programu "Kawka" w (...)
2016-03-24
Rabka-Zdrój: Burzliwa dyskusja o zanieczyszczeniu powietrza w gminie
2016-03-22
ODPOWIEDZIALNE WŁADZE ŹLE INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW O SMOGU
2016-03-18
POLSKA CZERWONĄ WYSPĄ NA MAPIE EUROPY
2016-02-05
Raport PAS: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza (...)
2016-02-04
Wkrótce uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku?
2016-02-02
Będzie zakaz palenia węglem i drewnem na Dolnym Śląsku?
2016-01-29
Wrocławscy radni chcą walczyć ze smogiem.
2016-01-29
Rafał Dutkiewicz pisze do marszałka w sprawie walki ze smogiem. (...)
2016-01-26
Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu
2016-01-16
Zakaz spalania węgla w Krakowie
2016-01-13
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
2016-01-11
Smog to nie tylko Kraków, w Zakopanem źle od paru (...)
2016-01-08
Raport GIOŚ przedstawiający zanieczyszczenie powietrza
2015-12-18
Opolska firma walczy o czystsze powietrze
2015-12-11
Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze (...)
2015-12-11
Uchwała antysmogowa dla Krakowa
2015-12-04
Czyste powietrze na Święta
2015-11-25
Opłatą smogową w turystę?
2015-11-20
Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU
2015-11-19
Śląskie: Wspólnym głosem za czystym powietrzem
2015-11-13
Czy Polacy mają żelazne płuca?
2015-11-07
Alarm! Smog we Wrocławiu. Prezydent prosi o pomoc straż
2015-11-04
Lepiej plakatem w smog, niż milczeć o ludziach do (...)
2015-11-02
W Dzień Zaduszny o duszącym problemie
2015-10-30
Solidarność apeluje: nie zniszczyć rynku węgla opałowego
2015-10-30
Wyniki konkursu na plakat Plakatem w Smog
2015-10-15
Sowa: więcej światła, mniejsze rachunki za prąd w Krakowie
2015-10-11
Walka z niską emisją na Śląsku
2015-10-07
Prezydent podpisał ustawę antysmogową – jest nadzieja na czyste powietrze!
2015-10-05
Wyjście smoga w Rybniku
2015-09-26
Wrocław: Konferencja EKOWYZWANIA
2015-09-12
Obywatele apelują do prezydenta o podpisanie ustawy antysmogowej
2015-09-03
Konkurs na plakat
2015-08-18
Wrocław: Kolejna KAWKA
2015-08-04
Francja: Raport Senatu - Zanieczyszczenie powietrza kosztuje Francję 100 miliardów (...)
2015-07-12
Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2015-05-25
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO (...)
2015-05-12
Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące (...)
2015-05-11
Inauguracja *Pracowni miast*
2015-05-11
WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld (...)
2015-05-04
Wrocław ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Zazieleńmy go! [ROZMOWA]
2015-04-27
Nie dajmy się zadymić
2015-04-23
Coraz więcej samorządów decyduje się na ekologiczne pojazdy w transporcie (...)
2015-04-20
Prawo do oddychania czystym powietrzem? Jeszcze nie teraz
2015-04-20
Eksperci: Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści atmosfery
2015-04-08
Czy polskie kominy muszą truć?
2015-04-02
Jak świat walczy ze smogiem
2015-03-26
Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów (...)
2015-03-20
Cieplice - Zdrój czy Cieplice -Truj?
2015-03-05
Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld (...)
2015-02-11
Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i (...)
2015-02-09
Jak pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją?
2015-02-09
Minister Gospodarki ignoruje konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce (...)
2015-01-29
Strzeżcie się truciciele! Namierzymy was wszędzie!
2015-01-23
Żyjesz we Wrocławiu? To życie będzie aż o 28 (...)
2014-10-25
Weź głeboki Oddech

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl