×
logo
pomiary
logo

Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU

17 listopada 2015 odbyło się na Politechnice Wrocławskiej otwarte seminarium i warsztaty pt. „Koszty smogu” poświęcone wpływowi
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mieszkańców miast.

Organizatorem był Dolnośląski Alarm Smogowy na zlecenie Gminy Wrocław. Prezentacje do pobrania na dole strony. Poniżej krótkie streszczenie wydarzenia.
Seminarium rozpoczęło wystąpienie mgr Jakuba Krzeszowiaka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, który mówił o wpływie zanieczyszczeń powietrza na występowanie nagłych stanów zagrażających życiu i zdrowiu we Wrocławiu.

Z prezentacji mogliśmy się dowiedzieć że, większość krajów UE spełnia normy roczne dla stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, niechlubnymi wyjątkami są Polska i Bułgaria.
HRAPIE – projekt Światowej Organizacji Zdrowia( WHO ), pokazał że obowiązujące w Unii Europejskiej normy nie są bezpieczne (są zbyt liberalne) – w krajach, gdzie normy nie są przekraczane wciąż jest obserwowany negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, szczególnie pyłu PM2,5. Dlatego znacznie lepiej stosować normy WHO, które są ostrzejsze.

We Wrocławiu jakość powietrza w odniesieniu do dwutlenku siarki (SO2 jest dobra - nie przekracza norm średniorocznych. Ozon (O3) też trzyma normę. Dużym problemem są natomiast tlenki (zwłaszcza dwutlenek) azotu (NOx). Ponieważ jest to substancja związana głównie z motoryzacją, najwyższe stężenia notuje stacja na ul. Wiśniowej. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich 7 lat widać powolny spadek zanieczyszczeń NOx, choć liczba, a także wiek aut wzrasta.

Gdy mowa jest o średniorocznych stężeniach pyłu PM2,5 i PM10, to problemem u nas są dane – różne stacje mierzyły te czynniki w różnych latach. Na przykład od 2011 roku pomiary PM2,5 prowadzone są w stacjach na ulicy Na Grobli i na ulicy Wiśniowej, wcześnie były na Korzeniowskiego.

Niemniej, wyraźnie widać, że przyczyną przekroczeń jest niska emisja (sezon grzewczy): od maja do września nie występują dni ze średniodobowymi przekroczeniami PM10.
Następnie Jakub Krzeszowiak przedstawił wyniki badań oparte na analizie interwencji karetek pogotowia we Wrocławiu, z których wynika, że najbardziej narażone na przekroczenia pyłów i NOx, są osoby 65+.  W grupie 0-65 lat czynniki te powodowały najczęściej zaburzenia rytmu serca, podczas gdy u osób 65+ wywoływały zawały, dusznicę, astmę, niewydolność serca i zaburzenia jego rytmu.

Co interesujące, zanieczyszczenia powietrza, pomimo obiegowej opinii, mają w krótkim okresie czasu niewielki wpływ na zaburzenia układu oddechowego, a duży na zaburzenia pracy serca.  Stwierdzono 10% wzrost ryzyka zawału przy 2 krotnym wzroście koncentracji zanieczyszczeń.
Kolejny prelegent – dr Adam Stańczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego w Poznaniu zaznaczył na początku swojego wystąpienia wagę problemu: w ciągu roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, na świecie przedwcześnie umiera blisko 7 mln ludzi, zaś w 2010 r. w Polsce zanieczyszczenia powietrza przyczyniły się do przedwczesnej śmierci 48 544 osób.

Stańczyk potwierdził konkluzje poprzedniego wykładu: zanieczyszczenia powietrza dają większe ryzyko zgonu bardziej w związku z negatywnym oddziaływaniem na układ krwionośny, niż na układ oddechowy.

Najbardziej niebezpieczne są małe cząstki – te o średnicy poniżej 2,5 mikrometra mają wielkość komórek ciała i powodują między innymi dysfunkcję śródbłonka w naczyniach krwionośnych, którego główną rolą jest zdolności tętnic do rozszerzania się. Wzrost stężenia pyłu PM2,5 powoduje upośledzenie tej funkcji, a w efekcie do nadciśnienia tętniczego i zgonów. Jest to tzw. cichy zabójca: nie powoduje nagłej i spektakularnej śmierci, często też nie jest wiązane to z zanieczyszczeniem powietrza.
U osób długo palących znacznie zwiększa się ryzyko zgonu na powikłania sercowe spowodowane zanieczyszczeniami powietrza.

Z badań brytyjskich wynika, że jednorazowy skok zanieczyszczeń powietrza związanych z ruchem ulicznym (PM10, NO2) wpływa na ilość przyjęć do szpitala – gdyż zwiększa istotnie ryzyko zawału serca. Po ok. 3 dniach ta zależność znika, gdyż najistotniejsze jest pierwsze 6 godzin (zwłaszcza dla osób starszych).
W kolejnej prelekcji dr Łukasz Szałata z Politechniki Wrocławskiej przedstawił wyzwania i perspektywy ekorozwoju dla Wrocławia i regionu.

Na koniec wystąpiła Beata Flank - kierownik programu KAWKA w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
Program KAWKA oferuje możliwość otrzymania dotacji na wymianę źródła ciepła na proekologiczne (gazowe, OZE, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej). Każdy może otrzymać na ten cel dotację pokrywającą 70% kosztów wymiany źródeł ciepła – do 12 tyś. zł na lokal.
W efekcie prowadzonego projektu w latach 2014-2015 zlikwidowano 1557 pieców, kuchni i kotłowni węglowych. Jednocześnie Beata Flank przyznała, że nie ma dokładnej inwentaryzacji pieców – nie wiemy ile we Wrocławiu dymi „kopciuchów”.

W ramach projektu KAWKA przeprowadzono także kompleksową termorenowację i wymianę źródeł ciepła, głownie na ciepło sieciowe w 17 kamienicach (będących w 100% własnością gminy).
Pani Flank przedstawiła także wyniki działania Ekopatrolu Straży Miejskiej, który od 1 stycznia do 13 listopada 2015 r. przeprowadził 1169 kontroli, ujawnił 259 przypadków nieprawidłowości i nałożył 30 pouczeń, 222 mandatów karnych oraz 7 wniosków do sądu o ukaranie, na łączna kwotę 39 900 zł.
Na zakończenie Beata Flank ujawniła informację o planowanym miejskim systemie pomiaru jakości powietrza, który ma się składać 5 stacji pomiarowych i stanowić uzupełnienie dla już działających stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Podczas seminarium pojawiło się wiele pytań, uwag i zastrzeżeń ze strony słuchaczy, co wywołało żywą dyskusję na przedstawiane tematy. Energia ta została spożytkowana w drugiej, warsztatowej części spotkania, którą poprowadził Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Uczestnicy podzieleni na trzy podgrupy dyskutowali nad różnymi zadaniami, a na koniec zaprezentowali wyniki prac na forum.
Prezentacje z seminarium dostępne są tutaj:
https://drive.google.com/folderview?id=0B93FPIDlYgdzMHIyclZ4aFVQeDA&usp=sharing

HAnna Śchudy

Wydarzenie współfinansowane ze środków Gminy Wrocław.

 

informacje

W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po raz kolejny zapytano (...)
W dniach 27 lutego 2020 r.  - 5 marca 2020 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Sokołowsko  (...)
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
Dolnośląski Alarm Smogowy rozpoczyna kampanię pomiarów pyłomierzem na Dolnym Śląsku i zaprasza Rady Osiedli do stworzenia stałych punktów pomiarowych na (...)
Polski Alarm Smogowy zaniepokojony niską skutecznością programu Czyste Powietrze skierował do prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego list z apelem o jego (...)
Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw (...)
Napisał dla nas- Dolnoślaskiego Alarmu Smogowego tekst pan Witold Gorączko, geograf i klimatolog. Traktuje o mało znanym i jak sądzę rozpoznanym (...)
Do celów grzewczych wykorzystywane są m.in plastiki, opakowania z tworzyw, stare meble, ramy okienne, olej przepracowany. Problem spalania odpadów jest (...)
więcej
2016-11-16
Wrocław: Sezon na smog
2016-11-02
Palący problem w serwisie z ogłoszeniami. Meble już nie pójdą (...)
2016-09-30
Who's to blame for bad air?
2016-09-27
Kraków walczy o czyste powietrze
2016-09-20
Pył nadal nad Kaliszem. Pomóc może zmiana pogody
2016-09-13
Śląskie: ponad 1,5 tys. wniosków na rzecz ograniczenia niskiej emisji (...)
2016-08-05
Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku
2016-07-23
[Program ochrony powietrza] (...)
2016-07-23
Zdzisław Kuczma nie odpuszcza. Sypią się kolejne doniesienia do prokuratury
2016-07-23
W Polsce nie ma czym oddychać
2016-06-27
Dofinansowanie do ograniczenia niskiej emisji w woj. śląskim
2016-06-12
Proszą papieża o pomoc w rozwiązaniu problemu smogu w Krakowie
2016-06-02
Dolny Śląsk nie chce się dusić!
2016-05-30
Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne – katalizator zmian na lepsze!
2016-05-23
We wtorek składamy podpisy pod apelem o uchwałę antysmogową.
2016-05-23
Wrocławianie coraz gorzej oceniają jakość powietrza i prezentują większą motywację (...)
2016-05-17
Zadośćuczynienie za zanieczyszczone powietrza
2016-05-17
Katowice. Obywatelski projekt uchwały ws. poprawy jakości powietrza
2016-04-27
Zakaz wyjścia z przedszkoli, gdy jest smog
2016-03-28
Gorzów Wlkp. 13 mln zł na realizację programu "Kawka" w (...)
2016-03-24
Rabka-Zdrój: Burzliwa dyskusja o zanieczyszczeniu powietrza w gminie
2016-03-22
ODPOWIEDZIALNE WŁADZE ŹLE INFORMUJĄ MIESZKAŃCÓW O SMOGU
2016-03-18
POLSKA CZERWONĄ WYSPĄ NA MAPIE EUROPY
2016-02-05
Raport PAS: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na umieralność: analiza (...)
2016-02-04
Wkrótce uchwała antysmogowa na Dolnym Śląsku?
2016-02-02
Będzie zakaz palenia węglem i drewnem na Dolnym Śląsku?
2016-01-29
Wrocławscy radni chcą walczyć ze smogiem.
2016-01-29
Rafał Dutkiewicz pisze do marszałka w sprawie walki ze smogiem. (...)
2016-01-26
Miniprzewodnik po wielkim smogu we Wrocławiu
2016-01-16
Zakaz spalania węgla w Krakowie
2016-01-13
Kilka uwag nt. błękitnego węgla. Warto o tym dłużej podyskutować.
2016-01-11
Smog to nie tylko Kraków, w Zakopanem źle od paru (...)
2016-01-08
Raport GIOŚ przedstawiający zanieczyszczenie powietrza
2015-12-18
Opolska firma walczy o czystsze powietrze
2015-12-11
Komisja pozywa POLSKĘ do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze (...)
2015-12-11
Uchwała antysmogowa dla Krakowa
2015-12-04
Czyste powietrze na Święta
2015-11-25
Opłatą smogową w turystę?
2015-11-20
Relacja: Konferencja KOSZTY SMOGU
2015-11-19
Śląskie: Wspólnym głosem za czystym powietrzem
2015-11-13
Czy Polacy mają żelazne płuca?
2015-11-07
Alarm! Smog we Wrocławiu. Prezydent prosi o pomoc straż
2015-11-04
Lepiej plakatem w smog, niż milczeć o ludziach do (...)
2015-11-02
W Dzień Zaduszny o duszącym problemie
2015-10-30
Solidarność apeluje: nie zniszczyć rynku węgla opałowego
2015-10-30
Wyniki konkursu na plakat Plakatem w Smog
2015-10-15
Sowa: więcej światła, mniejsze rachunki za prąd w Krakowie
2015-10-11
Walka z niską emisją na Śląsku
2015-10-07
Prezydent podpisał ustawę antysmogową – jest nadzieja na czyste powietrze!
2015-10-05
Wyjście smoga w Rybniku
2015-09-26
Wrocław: Konferencja EKOWYZWANIA
2015-09-12
Obywatele apelują do prezydenta o podpisanie ustawy antysmogowej
2015-09-03
Konkurs na plakat
2015-08-18
Wrocław: Kolejna KAWKA
2015-08-04
Francja: Raport Senatu - Zanieczyszczenie powietrza kosztuje Francję 100 miliardów (...)
2015-07-12
Wrocław konsultuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2015-05-25
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie poparcia rezolucji WHO (...)
2015-05-12
Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące (...)
2015-05-11
Inauguracja *Pracowni miast*
2015-05-11
WHO: roczne koszty zanieczyszczenia powietrza w Polsce to 101,8 mld (...)
2015-05-04
Wrocław ósmym najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy. Zazieleńmy go! [ROZMOWA]
2015-04-27
Nie dajmy się zadymić
2015-04-23
Coraz więcej samorządów decyduje się na ekologiczne pojazdy w transporcie (...)
2015-04-20
Prawo do oddychania czystym powietrzem? Jeszcze nie teraz
2015-04-20
Eksperci: Krajowy Program Ochrony Powietrza nie oczyści atmosfery
2015-04-08
Czy polskie kominy muszą truć?
2015-04-02
Jak świat walczy ze smogiem
2015-03-26
Czy mamy czyste powietrze na zielonym Biskupinie? Wyniki niezależnych pomiarów (...)
2015-03-20
Cieplice - Zdrój czy Cieplice -Truj?
2015-03-05
Polska się dusi. Za takie powietrze grozi nam 4 mld (...)
2015-02-11
Lokalne inicjatywy jednoczą się w walce o czyste powietrze i (...)
2015-02-09
Jak pomóc samorządom w walce z tzw. niską emisją?
2015-02-09
Minister Gospodarki ignoruje konieczność poprawy jakości powietrza w Polsce (...)
2015-01-29
Strzeżcie się truciciele! Namierzymy was wszędzie!
2015-01-23
Żyjesz we Wrocławiu? To życie będzie aż o 28 (...)
2014-10-25
Weź głeboki Oddech

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl