Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Pismo Piotra Woźnego do Prezesa PGE R. Ostrowskiego
×
logo
pomiary
logo

Pismo Piotra Woźnego do Prezesa PGE R. Ostrowskiego

Pismo Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Szanowny Panie Prezesie,

Mając na uwadze prowadzone przeze mnie, jako Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, działania na rzecz poprawy jakości powietrza, pragnę zwrócić Pańską uwagę na następujące aspekty działalności jednego z oddziałów PGE GiEK S.A.  - Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), które budzą moje zaniepokojenie.

pobierz dokument

Z informacji do mnie przekazywanych wynika, że KWB Turów prowadzi detaliczną i hurtową sprzedaż węgla brunatnego. Znaczna część tego paliwa trafia do nieprzystosowanych do jego spalania instalacji grzewczych w lokalach mieszkaniowych. Tymczasem stosowanie węgla brunatnego w małych, domowych kotłach i piecach jest na terenie województwa dolnośląskiego zabronione od 1 lipca 2018 r., zgodnie z § 7 pkt 2 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nr XLI/1407/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej). Spalanie węgla brunatnego w tradycyjnych kotłach zasypowych małej mocy przyczynia się do wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza notowanych na terenie województwa.

Dotychczasowe działania zapobiegawcze podjęte przez KWB Turów, polegające na zamieszczeniu na stronie internetowej Kopalni informacji o treści obowiązujących w województwie uchwał antysmogowych, są w mojej ocenie niewystarczające. Świadczy o tym chociażby dostępność węgla brunatnego w ofercie składów węgla, m. in. w Bogatyni, w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni1.Niejednokrotnie apelowałem o całkowite zaprzestanie detalicznej sprzedaży węgla brunatnego oraz o wprowadzenie obostrzeń w sprzedaży hurtowej, które wyeliminują z grona kontrahentów Kopalni podmioty zajmujące się wtórną sprzedażą detaliczną węgla brunatnego m.in. na terenie woj. dolnośląskiego, co prowadzi do naruszenia przepisów ww. uchwały antysmogowej.

Pomimo że problem sprzedaży detalicznej węgla brunatnego powinien zostać ostatecznie wyeliminowany z dniem 1 czerwca 2020 roku, w związku z wejściem w życie art. 7 ust. 7a pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 660, 1527), to brak odpowiednich rozwiązań dotyczących sprzedaży hurtowej węgla brunatnego umożliwiającej występowanie procederu odsprzedaży detalicznej węgla brunatnego, stanowić będzie dalsze przyzwolenie Kopalni na nielegalny obrót detaliczny i spalanie węgla brunatnego w niedostosowanych do tego instalacjach.

Zwracam jednocześnie uwagę Pana Prezesa na fakt, że niezależnie od zapisów dolnośląskiej uchwały antysmogowej, eksploatacja instalacji przeznaczonych do spalania węgla brunatnego wymaga uzyskania pozwolenia właściwego terytorialnie dla danej lokalizacji organu ochrony środowiska, gdyż nie zostały one wymienione w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881). Zgodnie z informacjami przeze mnie pozyskanymi, na terenie całego woj. dolnośląskiego starostwa powiatowe i urzędy miast na prawach powiatu wydały do daty niniejszego pisma jedynie pięć tego typu pozwoleń (z czego jedno dla Elektrowni Turów). Oznacza to, że biorąc pod uwagę potencjalny przychód dla KWB Turów ze sprzedaży węgla brunatnego dla ww. pięciu instalacji ikonieczność zapewnienia kanału jego dystrybucji, przekazywanie zakontraktowanego surowca może, awręcz powinno odbywać się z pominięciem ogólnodostępnych kanałów sprzedaży. Jeżeli poza pięcioma

ww. instalacjami nie ma na terenie woj. dolnośląskiego innego legalnego odbiorcy tego produktu, sprzedaż węgla brunatnego do hurtowni nie ma w tym momencie dla nabywcy ekonomicznego uzasadnienia, chyba że jego intencją jest odsprzedaż detaliczna tego produktu.

W związku z powyższym, biorąc po uwagę potrzebę zapewnienia mieszkańcom Bogatyni i całego Dolnego Śląska czystego powietrza wolnego od szkodliwych substancji, a także mając na uwadze szczególną społeczną odpowiedzialność KWB Turów za prowadzenie działalności gospodarczej w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska i mieszkańców regionu, zwracam się do Pana Prezesa z prośbą o podjęcie niezwłocznych starań mających na celu zaprzestanie przez KWB Turów detalicznej sprzedaży węgla brunatnego do lokalnych składów opałowych oraz wprowadzenie odpowiednich procedur i systemu kontroli uniemożliwiających sprzedaż hurtową węgla do innych odbiorców niż legalnie funkcjonujących instalacji jego spalania.
 
Niezależnie od powyższego chciałbym zauważyć, że w świetle pomiarów jakości powietrza prowadzonych na stacji położonej przy ul. Francuskiej w Bogatyni, prowadzonych przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu w latach 2015 i 2017, działalność Kopalni węgla brunatnego Turów przyczynia się do znaczącego zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na terenie osiedli miasta Bogatynia – Zatonia i Trzcińca Dolnego. Sytuacja taka jest nieakceptowalna, dalsza eksploatacja złoża powinna być poprzedzona podjęciem działań zapobiegawczych w celu ograniczenia emisji pyłu. W mojej opinii zasadne jest również zobowiązanie operatora kopalni do prowadzenia ciągłych pomiarów jakości powietrza na obszarze zagrożonych osiedli i wdrożenia systemu ostrzegania ludności w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia.

Nająć na uwadze istotność działań ze strony KWB Turów dla poprawy jakości powietrza w regionie, deklaruję moja pełną wolę współpracy i gotowość do skonsultowania planu działań Spółki mających doprowadzić do realizacji ww. postulowanych przeze mnie celów.

Z poważaniem,

uchwały anysmogowe

Pismo Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i (...)
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w Polsce prawo daje (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją ruchu antysmogowego, samorządów (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i samorządy nie będą (...)
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już spalać odpadów węglowych, (...)
więcej
Nie stać nas na morowe powietrze
W ramach podsumowania sezonu grzewczego 2019/2020 Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) zlecił badania, w których mieszkańców Wrocławia po (...)
Dolny Śląsk bez smogu w Sokołowsku (gmina Mieroszów)
Alarm smogowy i klimatyczny dla Dolnego Śląska
Antysmogowe tezy dla Wrocławia
Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących prawnych (...)
Jacek Sutryk

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl