Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Działkowy sezon smogowy
×
logo
pomiary
logo

Działkowy sezon smogowy

Koniec sezonu grzewczego to nie koniec problemów z zanieczyszczeniami powietrza. Wiosenne porządki w ogródkach działkowych oznaczają początek kłopotów ze spalaniem odpadów zielonych. Dym ze spalanej biomasy zawiera wiele substancji bardzo szkodliwych dla zdrowia.

petycja zakończona

Złożono 0 głosów

Zbieranie podpisów pod petycją zostało zakończone!

Poniżej możesz zapoznać się z pełną treścią petycji.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w niej udział.

Działkowy sezon smogowy

Spalanie liści czy gałęzi, podobnie jak spalanie drewna czy węgla w domowym piecu wiąże się z emisją pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu – tłumaczy Krzysztof Smolnicki, Prezes Fundacji EkoRozwoju i członek Dolnośląskiego Alarmu Smogowego – spalanie wilgotnej biomasy bardzo szybko zadymia całą okolicę na długie godziny, a cząstki pyłu błyskawicznie dostają się do wszystkich organów w naszym ciele. W ten sposób relaksujący pobyt na działce zamienia się w śmiertelne niebezpieczeństwo, zwłaszcza dla kobiet w ciąży, dzieci, osób starszych i chorych.

Praktyka spalania działkowych odpadów jest nie tylko uciążliwa i szkodliwa dla zdrowia, ale także nielegalna w świetle obowiązującej ustawy o odpadach:
Możemy chronić się przed ryzykiem, ale też reagować w sytuacji, gdy ktoś zagraża naszemu zdrowiu lub naraża naszych bliskich. Polskie przepisy nie dopuszczają termicznego przekształcania odpadów zielonych poza przystosowaną do tego spalarnią, jeśli są one objęte systemem selektywnej zbiórki – mówi Arkadiusz Wierzba (DAS) – Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości nawet do 500 zł. Jeśli rozmowa z sąsiadem nie poskutkuje, zachęcamy, żeby zadzwonić do Straży Miejskiej.

Dolnośląski Alarm Smogowy, wspólnie z Okręgowym Zarządem Polskich Ogrodów Działkowych  (OZ PZD) zainicjował kampanię informacyjną na wrocławskich działkach:
Wspólnie z Zarządem Ogrodów Działkowych i naszymi wolontariuszami w najbliższych dniach będziemy rozwieszać specjalnie przygotowane postery informujące o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych spalania odpadów zielonych – dodaje Krzysztof Smolnicki –  w naszych materiałach przypominamy również działkowcom o przyjaznych dla zdrowia i środowiska alternatywach. Odpady zielone można przecież zamienić w przydatny na każdej działce kompost lub po prostu przekazać do utylizacji, wrzucając do odpowiedniego kontenera na odpady zielone.

Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba

obrazek

Udostępnij petycję!

Komentarze do petycji

brak jeszcze komentarzy

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl