Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Uwagi do projektu ustawy
×
logo
pomiary
logo

Uwagi do projektu ustawy

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Postulujemy

  • wnikliwe rozważenie zawężenia wsparcia udzielanego przez ustawę wyłącznie budynkom indywidualnym.

W woj. dolnośląskim wg naszych szacunków co najmniej 1/3  powierzchni mieszkaniowej znajduje się w budynkach, najbardziej energochłonnych, bo zbudowanych przed 1945r. I są to kamienice, domy WIELORODZINNE, gdzie mamy do czynienia z częszymi przypadkami ubóstwa energetycznego. 

  • uwzględnienie w możliwości wsparcie mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w tym komunalnych oraz  obejmujących wspólnoty mieszkaniowe.

Uzasadnienie:

Istnieją zróżnicowania między województwami. Podobna sytuacja ma miejsce w woj. śląskim ( patrz załączony wykres zróżnicowania wieku budynków w  województwach). Takie zawężenie beneficjentów projektu może wyeliminować niewspółmiernie dużo osób ubogich energetycznie z wsparcia ustawy.

 Pokazujemy poniżej wyliczenia potwierdzające nasze wątpliwości.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy na str. 3 „Z raportu Instytutu ( Badań Strukturalnych) wynika również, iż 75% gospodarstw domowych funkcjonujących w ramach ubóstwa energetycznego (a więc ok. 975.000) zamieszkuje w domach jednorodzinnych, a 87% gospodarstw domowych funkcjonujących w Polsce w warunkach ubóstwa energetycznego zlokalizowanych jest na terenie miejscowości liczących mniej niż 100.000 mieszkańców.” 

To dane dotyczące całej Polski, która jednak nie ma jednolitych zasobów mieszkaniowych i jednolicie rozłożonego ubóstwa energetycznego.
Jako Dolnośląski Alarm Smogowy policzyliśmy w oparciu o dane GUS z 2016r oraz opracowanie eksperckie dla  WFOŚ we Wrocławiu (Żurawski, Cena) ilość powierzchni najbardziej energochłonnych ( proporcjonalnie stosunkowo najwięcej osób ubogich energetycznie) w naszym województwie. Oto wyniki:

 Dolny Śląsk GUS 2016

  • Budynki mieszkalne 369 809
  • Mieszkania 1 152 413 ( własność osoby indywidualne 866 383)
  • Przeciętne powierzchnia użytkowa mieszkania 72,4 m2, 
  • Łączna powierzchnia mieszkań 1 152 413 x72,4 m2 = 83 434 701 m2 = 83,4 mln m2

Zasoby najstarsze i najbardziej energochłonne

  1. Ok 15 mln m2-  powierzchnia  mieszkań wybudowane przed 1918r, średnie zapotrzebowanie na energie pierwotną 993 KWh/m2/rok
  2. Ok 14 mln m2-  powierzchnia  mieszkań wybudowane w latach 1918-44, średnie zapotrzebowanie na energie pierwotną 802 KWh/m2/rok

Łącznie ok 29 mln m2 powierzchnia mieszkań wybudowanych przed I i II wojną światową 1945 r  o największej energochłonności  (  źródło i wykresy: Żurawski , Cena dla WFOŚ)

85 KWh/m2/rok – standard energooszczędności w budownictwie - energia pierwotna od 2017r

29/83,4 x 100 % = 34,7 %  odsetek  powierzchni mieszkań wybudowanych przed I i II wojną światową w woj. dolnośląskim  ( GUS 2016 i Żurawski, Cena) 

Wniosek:

Ponad 1/3 zasobów  wg powierzchni  mieszkaniowych Dolnego Śląska STANOWIĄ MIESZKANIA sprzed wojny, głównie W KAMIENNICACH I DOMACH WIELORODZINNYCH. Te zasoby są najbardziej energochłonne ( patrz wykres Historia energooszczędności…). To tu a NIE TYLKO W DOMACH JEDNORODZINNYCH znajduje się przewaga osób ubogich energetycznie. 

 Ustawa winna uwzględniać zróżnicowanie zasobów mieszkaniowych oraz mapy ubóstwa energetycznego w różnych regionach kraju.

 

Radosław Gawlik
Dolnośląski Alarm Smogowy

 

 

uchwały anysmogowe

Pismo Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i (...)
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w Polsce prawo daje (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją ruchu antysmogowego, samorządów (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i samorządy nie będą (...)
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już spalać odpadów węglowych, (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl