Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Białas: Nadzieja ma sens, czyli uchwałą antysmogową w muł
×
logo
pomiary
logo

Białas: Nadzieja ma sens, czyli uchwałą antysmogową w muł

Zaniepokoiłem się komentarzem senatora Wojciecha Piechy, który podważa sens uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. Mam wrażenie, że interes polityczny oraz interes jednej grupy przedkłada się nad zdrowie mieszkańców regionu. To zachowanie, którego nie mogę zaakceptować.

Po pierwsze, nie zgadzam się z zarzutami Pana Senatora, że uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego jest antywęglowa. Uchwała zakazuje stosowania podłej jakości paliw stałych: mułów, miałów, flokoncentratów, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Paliwa podłej jakości zawierają dużą zawartość siarki, popiołu i wilgoci. Nawet w sąsiednich Czechach nie wolno ogrzewać domów odpadami węglowymi.

Po pierwsze, nie zgadzam się z zarzutami Pana Senatora, że uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego jest antywęglowa. Uchwała zakazuje stosowania podłej jakości paliw stałych: mułów, miałów, flokoncentratów, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Paliwa podłej jakości zawierają dużą zawartość siarki, popiołu i wilgoci. Nawet w sąsiednich Czechach nie wolno ogrzewać domów odpadami węglowymi.

Teraz jest lato, ale w sezonie grzewczym poziomy zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim przekraczają wszelkie dopuszczalne normy. W styczniu bieżącego roku zawartość pyłu zawieszonego w powietrzu osiągała 500 ug/m3 dla średniej dobowej, co oznacza 10-krotne przekroczenie przewidzianej polskim prawem normy.

Taka zawartość pyłu w powietrzu jest niebezpieczna dla ludzkiego zdrowia, a nawet życia. Badania – prowadzone między innymi w Śląskim Centrum Chorób Serca – wskazują, że ta powoduje wzrost ryzyka wystąpienia zawału, udaru, a także wyższą śmiertelność ogólną. Nawet krótkotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza wpływa także na zaostrzenie objawów astmy, alergii i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w styczniu 2017 r. mieliśmy w Polsce o ponad 11 tysięcy zgonów więcej niż w styczniu 2016. Jest bardzo prawdopodobne, że za znaczną część tych nadmiarowych zgonów odpowiada wyjątkowo ciężki epizod smogowy z początku bieżącego roku. Główną przyczyną przekroczeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu w województwie śląskim jest tzw. niska emisja, związana przede wszystkim z indywidualnym ogrzewaniem budynków, co potwierdzają Programy ochrony powietrza opracowywane przez Urzędy Marszałkowskie oraz coroczne raporty Inspekcji Ochrony Środowiska. Potwierdził to także raport Najwyższej Izby Kontroli z 13 stycznia 2017 r.

Po drugie, nie jest prawdą, że wprowadzenie uchwały antysmogowej oznacza dla mieszkańców z dnia na dzień znaczy wzrost kosztów ogrzewania. Przeciwnie, koszty te będą porównywalne a nawet nieco niższe. Przyjmując wartości opałowe paliw: miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, ceny zakupu wg cen netto z maja 2016 r. (Allegro.pl), dla polskich producentów: miał 560 PLN/t, ekogroszek 800 PLN/t, budynek o powierzchni grzewczej 160 m2, dobrze izolowany cieplnie i standardzie energetycznym zbliżonym do obecnie obowiązującego (90 kWh/m2*rok), to roczny koszt jego ogrzewania wyniesie w zależności od zastosowanego paliwa: kocioł węglowy na miał, sprawność 60 proc. - 2305 zł, kocioł węglowy na ekogroszek, sprawność 75 proc. - 2213 zł.

Po trzecie, zarzuty, że uchwała antysmogowa została źle przygotowana, mijają się z prawdą. Polski Alarm Smogowy już od wielu lat upomina się o przyjęcie uchwał antysmogowych. W Katowicach od dwóch lat prowadzimy kampanię „czyste powietrze”. Marszałek powołał czterdziestoosobowy zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. Zaprosił posłów, samorządowców, naukowców z instytutów naukowych i branżowych, przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kościołów oraz organizacji pozarządowych.

Przez ponad rok wypracowano wspólnie projekt uchwały antysmogowej, uwzględniając potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. W procesie konsultacji społecznych zabrało głos ponad 6 i pół tysiąca osób. Blisko 6 tysięcy osób podpisało się pod petycją do marszałka województwa i przewodniczącego sejmiku śląskiego o przyspieszenie wdrożenia uchwały. To również rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego i blisko 400 naukowców z Politechniki Śląskiej zaapelowały o przyjęcie uchwały antysmogowej.

Pozwólmy uchwale antysmogowej wejść w życie. Sęk w tym, żeby interes polityczny oraz interes jednej grupy – sprzedawców węgla nie był ważniejszy od zdrowia i życia ludzkiego. Rolą polityków z regionu dotkniętego katastrofą ekologiczną, jest troska o dobro wspólne i zdrowie mieszkańców. Tymczasem wieloletnie zaniedbania polityków spowodowały, że problem niskiej emisji będzie się w dalszym ciągu pogłębiał, a mieszkańcy województwa śląskiego będą się truć oraz przedwcześnie umierać. A teraz politycy zamiast skorzystać z nowego narzędzia, by powietrze poprawić, wolą okładać się pałkami.

Tylko determinacja i konsekwencja w realizacji przyjętej jednogłośnie przez sejmik województwa śląskiego uchwały antysmogowej pozwala mieć nadzieję na koniec koszmaru smogowego, który wraca każdej zimy. Jak pokazały doświadczenia ostatnich kilku dni: nadzieja ma sens, upór prowadzi do zwycięstwa.

uchwały anysmogowe

Pismo Piotra Woźnego Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Programu CZYSTE POWIETRZE do Roberta Ostrowskiego, Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i (...)
Przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS) po raz kolejny zlecił badania opinii publicznej.
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w Polsce prawo daje (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją ruchu antysmogowego, samorządów (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i samorządy nie będą (...)
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już spalać odpadów węglowych, (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl